close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 27 września 2017

  Obrady Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego i powołanie Komitetu Organizacyjnego Kongresu, spotkanie w Ambasadzie RP w Pradze, w dniu 25 września br.

  25 września w Ambasadzie RP miało miejsce posiedzenie Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego (PCzTN), którego celem było m.in. powołanie Komitetu Organizacyjno-Programowego pierwszego Kongresu Polonoznawstwa Czeskiego - Kongres českých polonistických studií 2019. Wydarzenie planowane jest z olbrzymim rozmachem. Przygotowania do Kongresu zostały objęte honorowym patronatem p. Grażyny Bernatowicz, Ambasador RP w Pradze. 

   

  Inicjatorem Kongresu Polonoznawstwa Czeskiego jest Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, które rozpoczęło koordynację ww. przygotowań. Idea Kongresu zrodziła się podczas ubiegłorocznego I. Kongresie Czechoznawstwa Polskiego we Wrocławiu (24-26.10.2016). Idea zawiera też propozycję ukonstytuowania polonoznawstwa jako interdyscyplinarnej (szerszej niż „polonistyka”) wiedzy o problemach Polski i relacjach czesko-polskich w kontekście międzynarodowym. Kulminacyjnym punktem Kongresu będzie trzydniowa Konferencja na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (główny organizator centralnych obrad Kongresu), w październiku 2019 r. Program towarzyszący obejmie cykl konferencji, seminariów oraz imprez kulturalnych w całej RCz. Potwierdzono gotowość współpracy pomiędzy ośrodkami uniwersyteckimi w Czechach i w Polsce (m.in. Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytet Hradec Králové, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Uniwersytet Śląski we Wrocławiu, Uniwersytet  Ostrawski) oraz innych instytucji, w tym Instytutu  Historycznego Czeskiej Akademii Nauk oraz Narodowego Muzeum Pedagogicznego i Biblioteki J.A. Komenskiego w Pradze.  Przygotowania i organizację I. Kongresu Polonoznawstwa Czeskiego będzie szeroko wspierała zarówno Ambasada RP w Pradze, jak i Instytut Polski w Pradze.

  Kongres Polonoznawstwa 25 9 2017-7418
  Kongres Polonoznawstwa 25 9 2017-7418
  Kongres Polonoznawstwa 25 9 2017-7423
  Kongres Polonoznawstwa 25 9 2017-7423
  Kongres Polonoznawstwa 25 9 2017-7430
  Kongres Polonoznawstwa 25 9 2017-7430
  Kongres Polonoznawstwa 25 9 2017-7438
  Kongres Polonoznawstwa 25 9 2017-7438
  Kongres Polonoznawstwa 25 9 2017-7440
  Kongres Polonoznawstwa 25 9 2017-7440
  Przygot do Kongresu Polonoznawstwa 25 9 2017-7484
  Przygot do Kongresu Polonoznawstwa 25 9 2017-7484
  Przygot do Kongresu Polonoznawstwa 25 9 2017-7485
  Przygot do Kongresu Polonoznawstwa 25 9 2017-7485
  Przygot do Kongresu Polonoznawstwa 25 9 2017-7501
  Przygot do Kongresu Polonoznawstwa 25 9 2017-7501
  Przygot do Kongresu Polonoznawstwa 25 9 2017-7510
  Przygot do Kongresu Polonoznawstwa 25 9 2017-7510
  Przygot do Kongresu Polonoznawstwa 25 9 2017-7521
  Przygot do Kongresu Polonoznawstwa 25 9 2017-7521

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: