close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 26 września 2017

  Wręczenie odznaczeń Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego dla czeskich naukowców w Ambasadzie RP w Pradze, w dniu 25 września br.

  25 września w Ambasadzie RP miała miejsce uroczystość dekoracji Złotą Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia na polu naukowym oraz krzewienie i propagowanie polsko-czeskich więzi historycznych i kulturowych. Wybitni czescy profesorzy i historycy Uniwersytetu Karola w Pradze, znawcy historii Polski i stosunków polsko-czeskich: profesor J. Pánek i prof. J. Rychlík odznaczeni zostali najwyższym odznaczeniem Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, przyznawanym przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Podczas uroczystej ceremonii w Ambasadzie RP w Pradze, dekoracji Złotą Odznaką Honorową dokonał Julian Golak, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W uroczystym laudatio pan Julian Golak przedstawił zasługi obydwu profesorów w promowaniu historii Polski w Czechach, jak i wielu wydarzeń ważnych dla rozwoju regionu Dolnego śląska m.in. zaangażowanie na rzecz powstania szlaku św. Wojciecha, który w symboliczny sposób połączył Polaków i Czechów, przyczyniając się także do promowania historii, tradycji, walorów turystycznych i krajoznawczych Województwa Dolnośląskiego.

   

  Podczas okolicznościowego przemówienia Marzena Krajewska, radca-minister Ambasady podkreśliła znaczenie docenienia przez władze samorządowe wkładu czeskich naukowców w umacnianie stosunków sąsiedzkich. Na uznanie zasługuje zarówno wybitny dorobek naukowy profesora J. Pánka i prof. J. Rychlíka, jak i ich zaangażowanie w działalność Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego oraz budowanie przyjaźni i wzajemnego zaufania pomiędzy Polakami i Czechami.  

   

  Uroczystość odbyła się w ramach zorganizowanego w Ambasadzie posiedzenia Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Wśród zgromadzonych gości, oprócz odznaczonych osób, uczestniczyli profesorzy i przedstawiciele polskich i czeskich ośrodków akademickich – uniwersytetów z Wrocławia, Brna, Olomuńca, Opawy, Ostrawy, Hradca Králové oraz placówek naukowych i dydaktycznych (m.in. Czeskiej Akademii Nauk, Biblioteki i Muzeum J. A. Komenskiego w Pradze).

   

  Odznaczenia Prof
  Odznaczenia Prof
  Odznaczenia Prof
  Odznaczenia Prof
  Odznaczenia Prof
  Odznaczenia Prof
  Odznaczenia Prof
  Odznaczenia Prof
  Odznaczenia Prof
  Odznaczenia Prof

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: